Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    H. Schoor, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State

35715 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels betreffende de regulering van sekswerk (Wet regulering sekswerk)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35715-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35715-1 Koninklijke boodschap

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

35715-3 Memorie van toelichting

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

35715-2 Voorstel van wet

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Motie

35349-15 Motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35349-16 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31015-187 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de bereikbaarheid van "Stop it Now!" verbeteren

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35300-11 Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31015-154 Tweede nader gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen (t.v.v. 31015-153)

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45