Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek om de reactie op het advies over glyfosaat een week voor de begrotingsbehandeling te ontvangen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

27858-520 Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter aanbieding van een paper met een analyse en een advies over de juridische mogelijkheden met betrekking tot een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Jaarverslag Ministerie LNV en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV-1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20