Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-XIII-72 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2020, over Mijnbouw/Groningen

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 2 november 2020)

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35570-XIII-8 Nota van wijziging

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

35570-XIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35570-XIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35570-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

35570-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34627)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Mijnbouw/Groningen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10