Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over Biotechnologie en Tuinbouw

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    M. Verhoev, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-180 Motie van het lid Veldman c.s. over de procedures voor klinische onderzoeken met spoed versnellen

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

27428-360 Motie van het lid Weverling over de modernisering van biotechnologiebeleid agenderen bij het EU-voorzitterschap

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 25/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:55

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

VSO Biotechnologie en Tuinbouw (27428, nr. 373)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15