Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Monitor Polisaanbod 2020 (Kamerstuk 29689-1069) en het Risicovereveningsmodel 2021 (Kamerstuk 29689-1067)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    J. Bakker, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de monitor Polisaanbod 2020 (Kamerstuk 29689-1069) en het Risicovereveningsmodel 2021 (Kamerstuk 29689-1067)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29689-1069 Polisaanbod 2020

Indiener M.J. van Rijn, minister voor Medische Zorg

Brief regering

29689-1067 Risicovereveningsmodel 2021

Indiener M.J. van Rijn, minister voor Medische Zorg

Motie (gewijzigd/nader)

29689-1039 Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over onderzoek doen naar grensoverschrijdende transacties en verbindingen van zorgverzekeraars (t.v.v. 29689-1035)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

29689-1037 Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over het verbeteren van de compensatie voor chronisch zieken

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

29689-978 Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over het verbeteren van de risicoverevening met het oog op gemeentepolissen

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

29689-971 Motie van de leden Geleijnse en Van den Berg over in kaart brengen waar gemeentepolissen kunnen worden afgesloten

Indiener S. Geleijnse, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d.10/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Cure (eerste termijn Kamer)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Cure (Voortzetting van notaoverleg 29 juni 2020)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

VSO Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 2021 (29689-1079)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35