Brief commissie aan bewindspersoon : Aan Min BVOM - Uitvoering moties inzake toereikendheid financiering en rapport McKinsey

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:55

VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (AO d.d. 01/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 00:05

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00