Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de Regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-105 Steun- en herstelpakket

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

35438-13 Motie van het lid Moorlag over het opnemen van een hardheidsclausule in de TOGS

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10