Koninklijke boodschap : Koninklijke boodschap

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35526, eindtekst

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35526-52 Tweede nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

35526, bijgewerkt t/m nr. 52 (2e NvW d.d. 13 oktober 2020)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35526-24 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35526-23 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35526-8 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

35526-3 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35526-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35526-2 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

35526 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Desinformatie en digitale inmenging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10