Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek van het lid Drost, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over seksueel misbruik pro-anorexia coaches (Kamerstukken 31015-25424-33552-177)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    H. Schoor, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31015-197 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een online opsporingsstrategie ontwikkelen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29628-960 Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Kuiken over het inzetten van de webcrawler en lokprofielen (t.v.v. 29628-953)

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35300-11 Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

28638-166 Motie van het lid Kuik c.s. over een pakket van maatregelen om klanten die seks kopen van minderjarigen te ontmoedigen

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches (31015-177)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15