Bijlage : Tekst Wet open overheid na verwerking Wijzigingswet Woo zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Download