Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas BZK- verzoek om beargmenteerd aan te geven wat hij nog kan doen om de gewijzigde motie Bisschop c.s. over inrichten oude vergaderzaal

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

34293-92 Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (t.v.v. 34293-90)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34293-89 Motie van de leden Van Eijs en Van der Graaf over aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34293-87 Motie van het lid Beckerman c.s. over publieksparticipatie bij het archeologisch onderzoek

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35300-19 Motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariƫrs en de subsidie aan politieke partijen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45