Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over klimaatneutrale energiescenario's 2050

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35167-15 Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over onderzoek naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

32813-211 Motie van de leden Wassenberg en Jetten over de herkomst van gebruikte grondstoffen bij windmolen- en zonneparken in aanbestedingen opnemen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie) (gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45