Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-429 Motie van de leden Van der Lee en Sienot over verlenging van de realisatietermijn voor partijen met een SDE-beschikking die nu nog geen aansluiting of transport krijgen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

32813-210 Motie van het lid Stoffer over een aparte categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 28/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Procedurevergadering (videoconferentie) (gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45