Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-94)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34293-94 Vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie (gewijzigd/nader)

34293-92 Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (t.v.v. 34293-90)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34293-89 Motie van de leden Van Eijs en Van der Graaf over aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34293-87 Motie van het lid Beckerman c.s. over publieksparticipatie bij het archeologisch onderzoek

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35300-19 Motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariƫrs en de subsidie aan politieke partijen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

34293-67 Motie van het lid Ronnes c.s. over opnieuw wegen welke aspecten van de renovatie in openheid kunnen worden gedeeld

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Vierde rapportage Renovatie Binnenhof (TK 34293-94)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35