Motie
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Motie van het lid Moorlag over het opnemen van een hardheidsclausule in de TOGS

Download Download

Ondertekenaars