Brief lid / fractie : Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A. van Ojik, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de vice-president van de Raad van State

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00