Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.W. Krijger, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Opstarten reguliere zorg in de GGZ

Indiener H.J. Post, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over monitoring gespecialiseerde ggz instellingen (Kamerstuk 25424-426)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-185 Motie van het lid Klaver c.s. over voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Brief regering

25424-526 Crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-154 Motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41