Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over diverse luchtvaartonderwerpen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over drie rapporten over vliegtuiggeluid (Kamerstuk 29665-385)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29665-385 Diverse luchtvaartonderwerpen

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

31936-680 Motie van de leden Bruins en Paternotte over verbeteren van uitgangspunten van MKBA's voor de luchtvaart

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

29665-340 Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over doorontwikkelen van de statische kaart

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

29665-336 Motie van de leden Paternotte en Remco Dijkstra over verplichte kenniseisen voor dronepiloten

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 3/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:30

VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Luchtvaart

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Drie rapporten over vliegtuiggeluid

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45