Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2020, over Grensoverschrijdende samenwerking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32851-58 Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

34682-44 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over rekening houden met stedelijke gebieden buiten de Randstad

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-21 Motie van het lid Van der Molen c.s. over grensoverschrijdende evenementen voor jongeren in de grensregio's

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32851-48 Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de effecten van beleid voor grensregio's opnemen in het IAK (t.v.v. 32851-46)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

32851-41 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties in Belgiƫ en Duitsland

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 25/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Grensoverschrijdende samenwerking

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30