Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 januari 2020, over Financiële markten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32013-218 Beleggingsverzekeringen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Motie

32013-162 Motie van de leden Leijten en Van der Linde over evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Bankensector (AO d.d. 07/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Financiële markten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35
Naar boven