Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-VII-69 Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

30196-686 Motie van het lid Van der Lee over het bevorderen van het gebruik van duurzaam hout in de bouw

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

30196-681 Motie van het lid Van Eijs over mogelijke voordelen van grootschalige bouw in hout

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over circulair bouwen

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35