Motie

Motie van de leden Aartsen en Ziengs over een gesprek van aanbestedende diensten met ondernemers die door pfas in de knel komen

Download Download

Indieners