Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief
Bijlage
Overzicht decommitteringen subsidies in 2019

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.