Geleidende brief : Geleidende brief

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35335, eindtekst

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35335, bijgewerkt t/m nr. 18 (Vierde NvW d.d. 10 mei 2022)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35335-18 Vierde nota van wijziging

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35335, bijgewerkt t/m nr. 17 (overnamebrief d.d. 16 maart 2022)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35335-17 Brief van het lid Kathmann inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35335, bijgewerkt t/m nr. 14 (Derde NvW d.d. 9 november 2021)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35335-14 Derde nota van wijziging

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35335-13 Brief van het lid Gijs van Dijk inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Maatoug

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35335, bijgewerkt t/m nr. 12 (Tweede nota van wijziging d.d. 31 augustus 2020)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35335-12 Tweede nota van wijziging

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35335-10 Nota van wijziging

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35335, bijgewerkt t/m nr. 10 (NvW d.d. 7 juli 2020)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35335-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief commissie

Aan het Presidium - Adviesvraag Adviescollege Toetsing Regeldruk Wet invoering minimumuurloon

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35335-7 Verslag

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35335-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35335-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35335-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35335-3 Memorie van toelichting

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35335-2 Voorstel van wet

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00