Motie

Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over verhelpen van nelpunten voor langetermijnafspraken over de "LATER-zorg"

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
PVV 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

16-07-2020
29689-1073Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 juni 2020, over pakketbeheer

29-05-2020
29689-1053Basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) 2021