Motie

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de effecten van beleid voor grens- en krimpregio's

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
PVV 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-07-2020
31757-102Verslag van een schriftelijk overleg over bevolkingsdaling en krimp

28-01-2020
31757-99Voortgangsbrief Actieplan Bevolkingsdaling