Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de toekomst van het openbaar bestuur (Kamerstuk 35300-VII-7)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35300-VII-7 Toekomst openbaar bestuur

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - De minister vragen wanneer de Kamer de uitwerking van de Agenda ruimte in regels (i.z. de Wgr) zal ontvangen. Vervolgens zal het onderwerp worden geagendeerd voor een algemeen overleg.

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Democratie, kiesrecht en desinformatie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10