Motie

Motie van de leden Westerveld en El Yassini over uitbreiding van het expertisegebied van Expertisecentrum handicap + studie naar mbo

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

30-08-2019
31497-331Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs