Verslag van een schriftelijk overleg
Internationalisering van het onderwijs

Verslag van een schriftelijk overleg over het Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

31-01-2018
31288-608Motie van het lid Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure