Statenpassage

Motie : Motie van de leden Diertens en Kuik over beter betrekken van de apotheker in het vaccinatieproces

Download

Indieners

  • Indiener
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A. Kuik, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32793-609 Reactie op verzoek commissie over de rapporten van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en het Zorginstituut Nederland over het Nederlandse vaccinstelsel

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen en antwoorden

25295-1554 Lijst van vragen en antwoorden over langere termijn coronabeleid (Kamerstuk 25295-1422)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Verslag van een algemeen overleg

32793-477 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2020, over medische preventie/infectieziekten

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-473 Voortgang "Verder met Vaccineren"

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over vaccinatie in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Medische preventie/Infectieziekten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Langere termijn coronabeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05