Motie : Motie van de leden Diertens en Kuik over beter betrekken van de apotheker in het vaccinatieproces

Download

Indieners

  • Indiener
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A. Kuik, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

25295-1554 Lijst van vragen en antwoorden over langere termijn coronabeleid (Kamerstuk 25295-1422)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Verslag van een algemeen overleg

32793-477 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2020, over medische preventie/infectieziekten

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-473 Voortgang "Verder met Vaccineren"

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over vaccinatie in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Medische preventie/Infectieziekten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Langere termijn coronabeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05