Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen (t.v.v. 35078-9)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

23987-356 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg en over de reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal brexit tekorten ontstaan

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

23987-332 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken inzake de Brexit en de Nederlandse voorbereidingen op het no deal Brexit scenario

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-20-1418 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 maart 2019

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

23987-331 Voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit toegespitst op de sectoren geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Brief regering

23987-314 Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg - 23987-311

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

VSO Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (21501-20, nr. 1417)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 15 april 2019

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over de informele Europese top d.d. 9 mei 2019

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

EU-Gezondheidsraad d.d. 14 juni 2019

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10