Motie : Motie van de leden Asscher en Jetten over een overkoepelende EU-strategie voor de duurzame ontwikkelingsdoelen

Download

Indieners

  • Indiener
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Rob Jetten, Kamerlid D66

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-20-1509 Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 10 december 2019 (Kamerstuk 21501-02-2091)

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2091 Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-20-1454 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Europese Raad van 28 mei 2019

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslag van een algemeen overleg

21501-04-223 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 mei 2019, over RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-04-221 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 16 mei 2019

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-02-1997 Verslag Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Debat over de Staat van de Europese Unie (35078-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019/Subsidiariteit

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

(onder voorbehoud) VSO Informele Europese top d.d. 28 mei 2019

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit:

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45