Motie : Motie van het lid Groothuizen c.s. over onderbouwen van nieuwe regelgeving voor de financieringsbehoefte van het stelsel

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Groothuizen, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 97
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming m.b.t. stelselherziening rechtsbijstand

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Brief regering

31753-225 Vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een notaoverleg

31753-217 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 juni 2020, over Justitieketen

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31753-216 Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

31753-196 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand (Kamerstuk 31753-190)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand (Kamerstuk 31753-190)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31753-190 Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Justitieketen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10