Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om brief met planning Lelystad Airport, alvorens het ontwerpbesluit kan worden behandeld in de Kamer

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om geen onomkeerbare stappen LVB Lelystad, schriftelijke bevestiging betrokkenheid Commissie m.e.r. en RIVM inzake stikstofproblematiek en toelichting of VVR wordt voorgehangen

Indiener M.Y. Israel, griffier

Motie

31936-680 Motie van de leden Bruins en Paternotte over verbeteren van uitgangspunten van MKBA's voor de luchtvaart

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31936-674 Motie van het lid Van Raan c.s. over de stikstofuitstoot boven 3.000 voet zo volledig mogelijk in beeld brengen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om geen onomkeerbare stappen inzake Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Indiener M.Y. Israel, griffier

Brief regering

31936-535 Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35000-A-60 Motie van het lid Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

31936-412 Motie van het lid Van Helvert c.s. over voorkomen dat de capaciteit op Lelystad beschikbaar komt voor bestemmingen en/of luchtvaartmaatschappijen die niet zijn verplaatst van Schiphol naar Lelystad

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Luchtvaart (AO d.d. 28/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45