Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35353, eindtekst

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Verslag van een wetgevingsoverleg

35353-36 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 september 2020, over Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijgewerkte tekst

35353, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 23 juni 2020

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35353-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35353-7 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35353-5 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State

35353 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35353-2 Voorstel van wet

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Memorie van toelichting

35353-3 Memorie van toelichting

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Koninklijke boodschap

35353-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Wet toeristische verhuur woonruimte

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15