Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de leden Sienot, Dik-Faber en Agnes Mulder over het gebruik van biomassa als energiebron

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen