Statenpassage

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35305, eindtekst

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

35305, Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 22 oktober 2019)

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

35305-7 Nota van wijziging

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35305-5 Verslag

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Memorie van toelichting

35305-3 Memorie van toelichting

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35305-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35305-2 Voorstel van wet

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Koninklijke boodschap

35305-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Pakket Belastingplan 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20