Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

34682-47 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over het Ontwerp Novi

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie (gewijzigd/nader)

35140-15 Gewijzigde motie van de leden Kröger en Schonis over een veenplan (t.v.v. 35140-4)

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34682-25 Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder (t.v.v. 34682-20)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-19 Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over waardevolle karakteristieken en cultuurhistorische aspecten van het landschap koesteren

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-17 Motie van het lid Laan-Geselschap over aandacht voor bescherming en aanwijzing van bijzondere landschappen

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50