Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen (Kamerstuk 35212-2)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

35212-6 Brief van het lid Rajkowski houdende overname en intrekking van de initiatiefnota

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - verzoek minister voor Rechtsbescherming om reactie op de initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Geleidende brief

35212-1 Geleidende brief

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Initiatiefnota

35212-2 Initiatiefnota

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Menselijke grip op algoritmen (35212)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05