Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (Kamerstuk 33118-118)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

33118-118 Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

34682-16 Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het opzetten van een nationaal landschapsmonitoringsprogramma

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34682-17 Motie van het lid Laan-Geselschap over aandacht voor bescherming en aanwijzing van bijzondere landschappen

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

33118-75 Motie van de leden Cegerek en Veldman over het monitoren van de gevolgen van de afwegingsruimte van decentrale overheden

Indiener Y. Cegerek, Tweede Kamerlid

Motie

33118-67 Motie van het lid Ronnes c.s. over het in stand laten van bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-118)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118, nr. 120)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35