Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister BZK verzoek om de concept bepaling warmtepompen naar de Kamer toe te sturen, voordat de wet in werking treedt

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Motie

32847-348 Motie van de leden Beckerman en Van Kent over uitbreiden van het onderzoek van de Gezondheidsraad

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32847-349 Motie van de leden Beckerman en Van Kent over gezondheidsrisico's door gespoten purschuim

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Brief regering

32757-137 Brandveiligheid en zelfstandig wonende ouderen

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering:Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:50

Bouwregelgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

VAO Bouwregelgeving en energiebesparing (AO d.d. 07/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00