Lijst van vragen : Lijst van vragen inzake het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34682-27 Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

34682-22 Motie van het lid Van Gerven over natuurgebieden pas in laatste instantie aanwijzen voor het opwekken van duurzame energie

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

34682-19 Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over waardevolle karakteristieken en cultuurhistorische aspecten van het landschap koesteren

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-13 Motie van het lid Krol over aandacht besteden aan ecologisch wonen en ecologische woonzones

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-24 Motie van het lid Van Gerven over adequate en laagdrempelige inspraak van burgers

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

34682-15 Motie van het lid Krol over aandacht voor innovatieve en intelligente technologie├źn

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-18 Motie van het lid Ronnes over de realisatie van voldoende woningbouw als topprioriteit

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-16 Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het opzetten van een nationaal landschapsmonitoringsprogramma

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34682-17 Motie van het lid Laan-Geselschap over aandacht voor bescherming en aanwijzing van bijzondere landschappen

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

34682-20 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden goedkeuren

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-11 Motie van de leden Smeulders en Dik-Faber over het beschermen van bijzondere landschappen tegen verrommeling

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

34682-14 Motie van de leden Krol en Nijboer over rekening houden met de behoeften van senioren en mindervaliden

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

29398-594 Motie van het lid Van Brenk over voetgangersbeleid in de Nationale Omgevingsvisie

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

33962-127 Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken

Indiener A.A. (Albert) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Omgevingswet (33 962)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00