Convocatie commissieactiviteit

Convocatie inbreng nader verslag Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) op 29 mei 2019

Download Download

Ondertekenaars