Brief Kamer : Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35166-21 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juni 2019, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijgewerkte tekst

35166, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 27 mei 2019)

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35166-7 Nota van wijziging

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35166-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35166-4 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief Kamer

35166-3 Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

35166-1 Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Verantwoordingsdebat

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Raming Tweede Kamer 2017

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00