Motie

Motie van de leden Wiersma en Peters over terugvorderen van te veel ontvangen uitkeringsbedragen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-12-2018
26448-608Stand van de uitvoering sociale zekerheid