Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars