Motie : Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over privacy- en burgerrechtenorganisaties actief betrekken bij het Informatieberaad Zorg

Download

Indieners

  • Indiener
    F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 78
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27529-213 Afschrift besluit deelname stichting Privacy First aan Informatieberaad Zorg

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30