Motie

Motie van de leden Paternotte en Van Brenk over het creëren van een mainport in de Noordzee

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-02-2019
31936-577Resultaten quickscan luchthaven in zee

20-12-2018
31936-570Opbrengst verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050)

28-11-2018
31936-526Diverse onderwerpen luchtvaart

26-06-2018
31288-641Nieuwe regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs