Motie : Motie van het lid Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen

Download

Indieners

  • Indiener
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 92
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32043-601 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 januari 2023, over pensioenonderwerpen

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32043-592 Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

32043-557 Diversiteit pensioenfondsbesturen en aanvulling samenvallende diensttijd

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32043-516 Diversiteit pensioenfondsbesturen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 14/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20