Lijst van vragen en antwoorden
Aanpak onderwijsachterstanden

Lijst van vragen en antwoorden over investeren in onderwijskansen

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief
Bijlage
Bijlage 1: Antwoord op vraag 34
Bijlage
Bijlage 2: Antwoord op vraag 63

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.