Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over investeren in onderwijskansen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    L. Boeve, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31497-252 Motie van de leden Bisschop en Bruins over snel komen tot een nieuwe beoordelingssystematiek van leerresultaten

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 05/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:55

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Achterstandenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00